Kad jāveic darba samaksa

Darba samaksa jānodrošina savlaicīgi un ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *