Nepamatots darba uzteikums

Darba uzteikumam jābūt pamatotam. Slimības laikā aizliegts uzteikt darbu! Darba uzteikumam nepieciešams rakstisks pamatojums! Mēneša laikā darba uzteikumu var pārsūdzēt tiesā!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *