Nepilngadīgā nodarbināšana

Pusaudzim pirms darba uzsākšana jāveic obligātā medicīniskā apskate! Vecākiem obligāti jāiepazīstas ar pusaudža darba vietu! Pusaudzim ir tiesības uz pārtraukumu ja darba laiks pārsniedz 4 stundas! Pusaudzis nedrīkst strādāt vairāk par 7 stundām dienā! Darbs nedrīkst kavēt bērna izglītošanos!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *